Zangcollege Laus Deo

Studiedag 2013

Studiedag – 21 september 2013

Klik HIER voor een fotoverslag van de studiedag.

Het programma voor de studiedag van dit jaar omvatte drie onderdelen of workshops, nl. klankvorming, gregoriaans en ritme. Anders dan in voorgaande jaren werd het koor niet opgesplitst in (stem)groepen maar werd gezamenlijk aan iedere workshop deelgenomen. Voor de dirigent had dit het grote voordeel dat hij nu ook als deelnemer aanwezig kon zijn bij workshops van anderen.

Vanaf 9.30 uur druppelden de koorleden binnen op de koorzolder waar al een eerste kopje koffie/thee voor hen klaar stond. Om precies 10.00 uur begonnen we met de workshop klankvorming o.l.v. Natascha Morsink. Het belangrijkste doel dat Natascha met ons wilde bereiken was om als koor één klank (al dan niet meerstemmig) te laten horen. Wij moesten ons dus in de eerste plaats bewust worden van alle andere klanken buiten je eigen stemgeluid. (“Zing een A. Wat hoor je nog meer? Wie hoor je nog meer?”). Vervolgens moesten we leren luisteren naar de klank van de andere mensen uit je stemgroep. (Zing een O. Hoor je nog meer O’s? Hoor je alleen maar O’s of ook Oes?) Als laatste moesten we naar het hele koor luisteren. (Zing een A. Hoeveel mensen hoor je buiten je zelf? Probeer zo veel mogelijk mensen buiten je zelf te horen.)

Om dit alles te bereiken  kregen we allerlei oefeningen voorgeschoteld: in een kring staan, in kringen om elkaar heen staan, je handen als schelpen om je oren houden, met de rug tegen elkaar staan/zitten, al dan niet met een bal ertussen.
De tijd vloog om. We moesten ons ‘losrukken’ voor de geplande koffiepauze en we hadden best nog wel langer door willen gaan toen het tijd was voor de lunch. Helaas! Natascha had andere verplichtingen. Dus namen wij afscheid van haar en hebben ons toch maar te goed gedaan aan de heerlijke (zelfgemaakte) sandwiches met kaas, zalm en ham.

Om 14.15 uur begonnen we aan de workshop gregoriaans. Deze werd gegeven door onze dirigent Patrick Hopper en was een vervolg op de workshop gregoriaans van vorig jaar. Patrick begon met een heuse S.O. (schriftelijke overhoring). We voelden ons terug in de schoolbanken, maar gelukkig werden er geen cijfers uitgedeeld. Daarna volgden een aantal zangoefeningen, die niet mee bleken te vallen. Vervolgens kregen we uitleg over de 8 kerktoonladders die in het gregoriaans worden gebruikt. De ene naam was nog moeilijker dan de andere maar gelukkig staat alles in het boekje dat we mee naar huis kregen. Tot slot zongen we nog een Salve Regina en Magnificat. Ook voor dit onderdeel bleek de tijd eigenlijk te kort, maar het water voor de thee was aan de kook!

We eindigden de studiedag met een workshop samba batacuda (ritme), gegeven door ons eigen koorlid, Cunera van Heerden. Voor dit doel had zij een hele batterij aan slag– en ritme-instrumenten meegenomen: trommels, tamboerijnen, koeienbellen, enz. Deze werden in een grote kring opgesteld. Na enige uitleg van Cunera – de grote trom had een basisritme, dat iedereen moest ondersteunen, alle overige instrumenten hadden ieder hun eigen specifieke ritme – mochten we los. Dat was niet aan dovemans oren gezegd. (Om te voorkomen dat we echt doof zouden worden, had Cunera ons wijselijk van oordopjes voorzien.) Iedereen nam plaats bij een instrument en toen …brak de hel los… . Alle inspanningen van de hele dag werden er uitgeslagen. Maar bij dat alles verbaasden we Cunera en onszelf door al binnen tweeminuten allemaal in het zelfde ritme te spelen. Uiteraard werd er regelmatig van instrument gewisseld. Toen Cunera het einde van de workshop aankondigde, hielden we ons echt doof, want we trommelden nog vrolijk een kwartiertje door. Kortom: een workshop die zeer goed in de smaak viel.

Nadat de koorzolder was opgeruimd, stond beneden in de pastorie de borrel klaar. Tijdens deze borrel werd de studiedag met de aanwezigen geëvalueerd. Ieder gaf zijn mening en er werden nuttige suggesties gedaan. Alle goede (én slechte) punten zullen meegenomen worden naar volgend jaar. Echter, over één ding was iedereen het eens: het was een in meerdere opzichten (leerzaam, gezellig) zeer geslaagde dag!

 

print